برگزیده
نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی دبستان تزکیه  (سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ، ساعت 11:39)
گلهای دبستان تزکیه در مهمانی خدا  (سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 ، ساعت 10:50)
روزه اولی های دبستان تزکیه  (سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 ، ساعت 09:53)
حس زیبای یادگیری  (شنبه 21 ارديبهشت 1398 ، ساعت 15:42)
جشن متفاوت نیمه شعبان در دبستان تزکیه  (یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 ، ساعت 00:09)
امروز چهارشنبه 29 خرداد 1398 - ساعت 11:16
Hide Main content block